Phòng Tài Vụ - Thiết Bị Trường Cao Đẳng Cần Thơ

Website các đơn vị

Lịch

« Tháng 7, 2024 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Thống kê truy cập

1199570
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
327
600
3626
1193107
6463
691472
1199570Chức năng, nhiệm vụ

1.Chức năng: Tham mưu phương hướng, biện pháp, xử lý và tổng hợp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo qui định hiện hành.

 

2. Nhiệm vụ:

- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành từ các nguồn thu và tình hình sử dụng các nguồn kinh phí, sử dụng các nguồn thu trong trường.

- Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm.

- Đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu chi.

- Đề xuất dự toán chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao.

- Đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên hàng năm.

- Hướng dẫn, tham mưu xét duyệt các phòng khoa lập dự toán mua vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ, tài sản… hàng năm.

- Trình báo cáo đến các cơ quan cấp trên về dự toán thu, chi tài chính của Trường hàng quí, năm và báo cáo cần thiết khác cho kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

- Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi theo chế độ qui định, các khoản chi theo dự toán, chi công việc được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán của các phòng, khoa.

- Thực hiện việc thu, nộp các lại thuế theo qui định của Nhà nước.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính. Thực hiện dự toán thu, chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý tài sản, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

- Thực hiện thủ tục giao dịch với kho bạc Nhà nước và ngân hàng nơi mở tài khoản.

- Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định của Nhà nước.

- Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo qui định hiện hành của Nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Hiệu trưởng, của cấp trên.

- Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ qui định.

- Phản ánh đầy đủ, rõ ràng, chính xác, dễ hiểu, kịp thời, trung thực các nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính vào chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính.

- Hàng năm kết hợp với các phòng , khoa, tổ chuyên môn thực hiện kiểm kê cuối năm và định giá lại tài sản.

- Cuối năm học kết hợp với phòng , khoa, tổ chuyên môn kiểm kê tình hình nhập - xuất - tồn và sản phẩm thu hồi các vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ ….các phòng, khoa.

- Kết hợp với phòng , khoa , tổ trong việc kiểm tra việc sửa chữa, mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị ….. trong toàn Trường.

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm.

- Quản lý ngân sách thu, chi tài chính theo chế độ quy định và theo quy chế chi tiêu nội bộ.

- Thực hiện việc kiểm tra, việc chấp hành chế độ thu, chi, quản lý việc sử dụng các loại vật tư, trang thiết bị ở các phòng, khoa. Phối hợp với phòng , khoa, tổ chuyên môn để cân đối, điều chỉnh việc mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ đào tạo; đồng thời theo dõi quá trình nhập xuất, sử dụng vật tư theo quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị.

- Kiểm tra dự toán sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và kiểm tra dự toán, quyết toán công trình xây dựng cơ bản.

- Nghiên cứu và triển khai các biện pháp nhằm tiết kiệm tránh lãng phí trong việc sử dụng chi tiêu tài chính.

- Thống kê, quyết toán ngân sách theo chế độ quy định. Công khai kinh phí hoạt động hàng năm và quyết toán kinh phí hàng năm (kể cả các khoản thu do thực tập kết hợp sản xuất, sản xuất và dịch vụ) bằng các hình thức thích hợp.

- Làm lương, trích nộp bảo hiểm hàng tháng cho CB-CC-VC.

- Kết hợp phòng Tổ chức – Hành chính triển khai và vận dụng chế độ chính sách đối với CB-CC-VC.

Trong chuyên mục này:

Phòng Tài Vụ - Thiết Bị
Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà hiệu bộ - Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Số 413 Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.38.38.081
Email: taivu-thietbi@caodangcantho.edu.vn